ERDEM DENK

 

Erdem, born in 1975 in Turkey,  studied international relations in his first degree at the Faculty of Political Science, Ankara University, Turkey, and then wrote his MA thesis on the legal aspects of various island disputes at the same Faculty. In the meantime, he was employed at the international law chair of his Faculty as Research Assistant in 1998. During the first year of his PhD education in Ankara, his University granted him a scholarship for PhD abroad. Thus he re-started his PhD education at Cardiff Law School in October 2000 and studied on the theory of international watercourses law under the supervision of Prof. Dr. Robin Churchill. He has been awarded his PhD at this school in January 2005. He got his Associate Professorship degree in January 2013.

He was also granted a short-term research scholarship by The Tokyo Foundation and he did research on island disputes in Japan in March 2001. He is the author of ten books (including one collaboration), and several articles on various aspects of international law as well as Turkish Foreign Policy. His main interest areas are the theory and history of international law, de-colonial international studies, international organisations, European integration and human rights, EU-Turkey relations, international criminal justice, nuclear disarmament, international watercourse law, use of force and Turkish Constitution, environmental law and media-foreign policy relations.

In addition to his lectureship (associate professor) at the Faculty of Political Science, he is the Vice-Director of European Research Centre of Ankara University since 2008.

 

PUBLICATIONS

Books

-Avrupa Birliği [European Union], MEB, Ankara, 2016.

-Türkiye-AB İlişkileri [Turkey-EU Relations], MEB, Ankara, 2016.

-(ed.) Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan [Festschrift for Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı], AÜ SBF, Ankara, 2015.

-Uluslararası Örgütler Hukuku: Birleşmiş Milletler Sistemi [Law of International Organisations: United Nations System], Siyasal Kitabevi, Ankara, 2015, 400 p.

-Silahlı Kuvvet Kullanımıyla İlgili TBMM Kararları [TGNA Resolutions Concerning Use of Armed Forces], Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011, 252 p.

-(ed.) Basında Türkiye-AB İlişkilerinin 50 Yılı (1959-2009), 4 Cilt, (50 Years of Turkey-EU Relations in the Turkish Press (1959-2009) 4 Volumes / 50 Jahre EU-Türkei-Beziehungen in der türkischen Presse (1959-2009) / 50 ans de Relations entre la Turquie et l’UE dans la presse turque (1959-2009)) ATAUM, Ankara, 2011.

-(ed.) Medya Analizi: Türk Basınında Dış Politika (1 Nisan-30 Haziran 2006) [Media Analysis: Foreign Policy in the Turkish Media: 1 April-30 June 2006], Ankara, ATAUM, May 2007.

-Turk Dis Politikasi Kaynakcasi: 1923-2000 (full text) [Turkish Foreign Policy Bibliography: 1923-2000], Ankara, Center for Strategic Research (SAM), April 2001.(with M. Aydin and K. Ozersay)

-Egemenligi Tartismali Adalar Sorunu: Karsilastirmali Bir Calisma (Kardak, Spratly ve Senkaku/Diaoyu Ornekleri) [Disputed Islands Question: A Comparative Study (Imia/Kardak Rocks, Spratly and Senkaku/Diaoyu Cases)], Ankara, Mulkiye Alumni Foundation, November 1999, 284 p.

-Ortadogu’da Su Sorunu Baglaminda Dicle ve Firat [The Tigris and Euphrates in the Context of the Water Problem in the Middle East], Ankara, Serajans, June 1997, 93 p.

 

Translations (Books)

-Hans Köchler, Global Justice or Global Revenge [Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?], İstanbul, 2005 (with Funda Keskin).

-M Byers & G Nolte, United States Hegemony and the Foundations of International Law [ABD Hegemonyası ve Uluslararası Hukukun Temelleri] (with F Keskin, Y Acer, D Ozbek, H Guzeler, E Embel) (Ankara, Phoenix, March 2008, 576 p.

 

Articles

-"Uluslararası Sistemdeki Dönüşümler Işığında BM’nin 70 Yılı" [70 Years of the UN in the Light of the Transions in the International System], Journal of Business, Economics and Political Science (JOBEPS), Issue 9, March 2016 (forthcoming).

-"Yeni Anayasa Tartışmaları - Dünya Devlete Dönerken" [Debates on a New Constitution - Whilst the World is Turning to the State], Birikim, Mart 2016, Sayı 323, pp. 7-15.

-"A New Paradigm for the Law of International Watercourses?" Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan [Tribute to Prof. Hüseyin Pazarcı] (ed. Erdem Denk), Ankara, AÜ SBF Yayını, 2015, pp. 141-253.

-"Birleşmiş Milletler İllüzyonu" [The UN Illusion], Al Jazeera Türk Görüş, 24 September 2014.

-"Uluslararası İlişkilerin Hukuku: Vestfalyan Sistemden Küreselleşmeye" [The Law of International Relations: From Westphalian System to Globalisation], Küresel Siyasete Giriş [Introduction to Global Politics] (ed. Evren Balta), İletişim Yayınları, 2014, pp. 51-74.

-"Anayasa ve Uluslararası Hukuk" [The Constitution and International Law], Birikim Güncel, 29 Kasım 2012.

-"Birleşmiş Milletler: Titrerim Mücrim Gibi Baktıkça İstikbalime" [United Nations: My Past Tells a Lot About my Future], Birikim, Sayı 283, Kasım 2012, s. 3-8.

-"Bağlantısızlar - hâlâ" [Non-Aligned - Still], Birikim, Sayı 282, Ekim 2012, s. 14-18.

-"The agency problem for de-colonial international law studies", Akademik Ortadoğu, Cilt 6, Sayı 1, s. 129-139.

-"Bir Kitle İmha Silahı Olarak Nükleer Silahların Yasaklanmasına Yönelik Çabalar" [Efforts to Outlaw Nuclear Weapons as a Weapon of Mass Destruction] AÜ SBF Dergisi, Vol. 66, No 3, Fall 2011, pp. 93-136.

-"Uluslararası Hukukun Dayanağına İlişkin Görüşlerin Dönemsellikleri Sorunu: Doğal Hukuk Görüşü Örneği" [The Periodicity of International Legal Theories: The Case of Natural Law] Bilge Strateji, Vol. 2, No 5, Fall 2011, pp. 93-115.


-"Hükümet-Dışı Uluslararası Örgütler" [Non-Governmental Organisations], in Uluslararası Örgütler [International Organisations] (ed. Çınar Özen and Özgür Tonus), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, pp. 294-314.


-"Şangay İşbirliği Örgütü" [Shanghai Cooperation Organisation],  in Uluslararası Örgütler [International Organisations] (ed. Çınar Özen and Özgür Tonus), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, pp. 199-211.
 

-"Nükleer Silahlardan Afrika da Arındı" [Africa as the new nuclear weapons-free zone] Afrika Gündemi, October 2009, pp. 36-43.

-"And the Nobel goes to... Obama!" Birikim Güncel, 15 October 2009.

-"Evrensel Adalet: El-Beşir mi UCM mi Derken Heba Olan bir Değer Daha..." [Universal Justice: Yet Another Value Wasted] Afrika Gündemi, March 2009, pp. 24-30 / Birikim, No 240, April 2009, pp. 78-82.

-"Türkiye Siyasetinin Dış Politik(a) Tabuları" [Foreign Policy Taboos of Turkish Politics] Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 9 - Dönemler ve Zihniyetler, ed. Ömer Laçiner, İletişim Yayınları, April 2009, pp. 1207-1228.

-"Barajlar: Altın Bilezikler Nehirlere mi?" [Dams: Golden Rings to the Rivers?] Memleket Mevzuat, No 43-44, January-February 2009, pp. 19-23.

-"The agency problem for de-colonial 'international relations' studies" (De) Colonial Cosmopolitanisn (Political Economy, Religion and International Relations) An International Workshop, February 26 - 28, 2009, Center For Global Studies & the Humanities, Duke University, Durham, USA.

-"Obama'nın Koltuğu" [Obama's Chair] Birikim, No 236-237 (December 2008-January 2009), pp. 132-140.

-"Uluslararası Akarsulardan Yararlanmada Minimum Akış Doktrini" [The Minimum Stream Flow Doctrine in the Law of International Watercourses] Uluslararası Hukuk & Politika, Vol. 4, No 16 (2008), pp. 79-96.

-"Devlet(i) Olmak" [To Be/Have a State] ASAM Dış Politika Analizleri, 28 August 2008.

-"Uluslararası Hukuk(t)a Neler Oluyor?" [What's Happening to/in International Law?] Yeni İmparatorluk Çağı [New Empire Age], ed. Murat Kayıkçı and R. Özgür Dönmez, İstanbul, Say Yayınları, 2008, pp. 95- 142.

-"Ingmar Bergman" Birikim, No 220-221 (August-September 2007), pp. 145-146.

-"Önalıcı Savaş (Pre-emptive War)-Önleyici Savaş (Preventive War)" Kavram Sözlüğü II (ed. Fikret Başkaya) (2006, Özgür Üniversite, Ankara), s. 449-457.

-"Ortadoğu'da Jeo-İnsani Bir Kaynak: Su" [A Jeo-Humane Resource in the Middle East: Water] Birikim, Sayı 209 (Eylül/September 2006), s. 50-55.

-"Uluslararası İlişkileri (de) Açalım" [Open International Relations (as well)] Birikim Güncel (Ağustos/August 2006).

-"Interpreting a Geographical Expression in a Nineteenth Century Cession Treaty and the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute" The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 20, Issue 1 (2005), pp. 97-116.

-“Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnşa Etmekte Olduğu Duvar Konusundaki Kararı (The ‘Wall’ Decision of the ICJ)” Uluslararası İlişkiler (International Relations), No 3, Fall 2004 (Ankara), pp. 151-173.

-"Güle Güle Uluslararası Hukuk, Cehenneme Kadar Yolun Var (Good-bye International Law, Go to Hell)" Birikim, No 190, February 2005 (İstanbul), pp. 71-96.

"İnsan Hakları Mücadelesinde Hedef, Yöntem ve Dil Sorunu" Düşünen Siyaset, No 21, pp. 349-356.

-"Two Tiny Rocks, Two Modest Suggestions" İdris Bostan ve Sertaç Hami Başeren (ed.) II. National Aegean Islands Symposium, TÜDAV, İstanbul, 2004, pp. 12-16.

-"NATO’nun Kosova Mudahalesi (NATO’s Kosovo Intervention)" Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli, 2001, pp. 97-116.

-"Uluslararasi Antasmalar Hukukunda Jus cogens Kurallar [Jus Cogens Rules in the Law of Treaties]",(English Abstract)  AU SBF Dergisi [Ankara University Faculty of Political Science Journal], Vol. LVI, No. 2 (April-June 2001), pp. 43-70.

-"Egemenligi Tartismali Adalar: Imia/Kardak, Spratly, Senkaku/Diaouyu, Hawar, Abu Musa ve Tunb Ornekleri," [Disputed Islands:Imia/Kardak, Spratly, Senkaku/Diaouyu, Hawar, Abu Musa and Tunbs Cases] Mulkiyeliler Birligi Dergisi [Mulkiye Alumni Journal], Vol. XXIV, No 224, September-October 2000, pp. 137-160.

-"Ege Denizi’ndeki Egemenligi Tartismali Adacik ve Kayaliklar [Disputed Islets and Rocks in the Aegean Sea]," Milletlerararasi Hukuk ve Milletlerarasi Ozel Hukuk Bulteni-MHB [Bulletin of Public and Private International Law], Yil 17-18, Sayi 1-2 (1997-1998), pp. 129-151.

-"Disputed Islets and Rocks in the Aegean Sea," The Turkish Yearbook of International Relations, No XXIX (1999), pp. 131-155.

-"Avrupa-Akdeniz Ortakligi [Euro-Mediterranean Partnership]," Kocaeli Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi [Kocaeli University Law Faculty Journal], No 2, 1998-1999, pp. 357-384.

-"Avrupa-Akdeniz Ortakligi: Artan Refah ve Kurumsallasan Bagimlilik [Euro-Mediterranean Partnership: Growing Welfare and Institutionalising Dependence]," Mulkiyeliler Birligi Dergisi [Mulkiye Alumni Journal], Vol. XXIII, No 219, Nov.-Dec. 1999, pp. 195-206.

-"Suriye ile Su Sorununda 1987 Protokolu [1987 Protocol With Syria on Water Problem]," Mulkiyeliler Birligi Dergisi [Mulkiye Alumni Journal], Vol. XXI, No 196, Feb. 1997, pp. 31-33.

-"Ortadogu’da Su Sorunu [Water Problem in the Middle East]," Ozgur Universite Forumu [Free University Forum], No 4, July-August-September 1998, pp. 154-165.

-"Azerbaycan Petrollerinin Tarihcesi [The Chronology of Azerbaijani Oil]," Global Rapor [Global Report], No 2, July 1998, pp. 17-20.

-"Turkey: Competition of Cooperation With Russia in Oil Transportation," Energy and Politics (E&P), No 16, 12 May 1998.

-"Ortadogu’da Su Sorunu Baglaminda Turkiye, Irak ve Suriye [Turkey, Iraq and Syria in the Context of the Middle East Water Problem]," Uluslararasi Iliskilerde Olaylar ve Yorumlar [Facts and Comments in International Politics], No 24, Fall 1996, pp. 43-47.

-"Turk Bogazlari [Turkish Straits]," Uluslararasi Iliskilerde Olaylar ve Yorumlar [Facts and Comments in International Politics], No 26, Winter 1997, pp. 52-60.

 

Papers in Conferences & Presentations

      -"EU-Turkey relations and the protection of human rights", Verona University Law School, (Erasmus Mobility Lecture) 30 May 2013.
     

      -"Turkey's contemporary attitudes to foreign policy and international law", Verona University Law School, (Erasmus Mobility Lecture) 28 May 2013.
  

      -"Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Dönüşümünde Bir Araç/Gösterge Olarak Gümrük Birliği Süreci [Customs Union as a Tool/Indicator  

      of Turkey'a Socio-Economic Transformation]", Gümrük Birliği: 15 Yılın Muhasebesi (1996-2011) Sempozyumu (Symposium

      on "Customs Union: An Account of 15 Years"], ATAUM, 14-15 Haziran/June 2012, Ankara.

 

     -"Deepening and Widening the Scope of the Law of International Watercourses", UNWC Global Initiative Symposium - The 1997

      UN Watercourses Convention: What Relevance in the 21st Century, 5-8 June 2012, University of Dundee, Scotland.

 

     -"Kamuoyunda NATO Tartışmaları [NATO Debates in the Public Opinion]", Chicago Zirvesi Sonrası NATO Stratejileri ve

      Uluslararası Güvenlik [NATO Strategies and International Strategy After the Chicago Summit], 29 Mayıs/May 2012, Zirve

      Üniversitesi, Gaziantep.

 

     -"Kamuoyunun AB'yle İlişkilere Yaklaşımı" [Public Opinion on the Relations with the EU], Kriz ve Kritik Konferansları: AB'nin Krizi

      ve Kritiği, 25-26 Nisan 2012, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

-"Güncel Gelişmeler Işığında Montrö Tartışmaları" [Montreux Convention in the Light of Contemporary Debates] Workshop on Geo-politics of the Black Sea Region, Ankara, 13 November 2008.

-"Uluslararası Hukukun Makûs Talihi" [The Bad Faith of International Law] Uluslararası Sistem Nereye, Türk Dış Politikası Nerede? Konferansı, 13 Aralık/December 2004, Ankara (AÜ SBF).

-"İnsan Hakları" [Human Rights] Bursa Belediyesi Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu, 11-12 Aralık/December  2004, Bursa (müzakereci)

-"Avrupa'da Bütünleşme Süreçleri" [Integration Processes in Europe] 7. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Toplantısı, Bursa, 3-4-5 Aralık/December  2004.

-"İnsan Hakları Mücadelesi'nde Dil ve Yöntem Sorunu" [Discoursive and Methodological Problems in the Human Rights Struggle] Mazlum-Der 4. İnsan Hakları Kongresi: Türkiye İnsan Hakları Politikalarının Geleceği Beklentiler, 27 Kasım 2004.

-“Ege Denizi’ndeki Egemenliği Tartışmalı Adacıklar Sorununun Dünyanın Başka Yerlerindeki Benzer Sorunlarla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi,” [A Comparative Analysis of the Disputed Islets Question in the Aegean Sea with other Similar Cases Around the Globe] TÜDAV Ulusal Ege Toplantıları, 2-4 Temmuz 2004, Gökçeada.

-"Doktora Ogrencisi Asistanlarin Sorunlari [The Problems of PhD Student Research Assistants]," Turkiye’deki Universitelerin Guncel Sorunlari [Contemporary Problems of Universities in Turkey], April 1999, Ankara, Konrad Adenaur Stiftung.

-"Sinirasan Nehirler Konulu Bildiri Uzerine Tartismalar [Discussion on the Paper titled Transboundary Rivers]," Ankara Barosu Hukuk Kurultayi 2000 [Law Congress 2000 of Ankara Bar], January 16, 2000, Ankara, Ankara Barosu (Ankara Bar).

-"Uluslararasi Hukukta Uluslararasi Su Kavrami ve Ortadogu [International Watercourses Concept in International Law and the Middle East]", Keban Birinci Su Senligi, 4-5 August 2001, Keban.

 

Translations (Articles)

-"Gecis Doneminde NATO (NATO in Transition, by Javier Solana)," Dusunce Dalgasi [Wave of Thoughts], No 2, December 1996, pp. 34-37 (with Sevim Yilmaztekin).

-"Hazar Haritasini Cizmenin Tam Zamani (It is Time to Redraw the Caspian Map, by Jennifer DeLay)," Mulkiyeliler Birligi Dergisi [Mulkiye Alumni Journal], Vol. XXII, No 205, January-February 1997, pp. 52-53.

-"S-300 Krizi ve Azrebaycan Petrollerinin Bati Piyasasina Tasinmasi," (S-300 Crisis and Transporting Caspian Oil to the Western Market, by Andreas Andrianspoulas), Referans [Reference], No 1, July-August 1997, pp. 10-11.

 

Other

-"Su Satmak Kolay Degil (full text) [Selling Water is not Easy]," Radikal (a Turkish Daily), March 18, 2000, p. 9.

-"Ortadogu’nun Su Sorunu (full text) [Water Problem of the Middle East]" Radikal (a Turkish Daily), April 8, 2000, p. 9.

-"Yagdir Mevlam Asit," (full text) Radikal Iki, No 254, August 19, 2001, p. 11.

-"Future: 15 Days In Japan" (full text) The SYLFF Newsletter, No 2, February 2002, pp. 5-6.

 

Back to Home Page