ERDEM DENK

Taş Çağından Günümüze Güvenliğin Dönüşen Ontolojisi 

 

Bu çalışma, güncel yazında genelde verili kabul edilerek irdelenmeyen devletin kökeni ile ne’liği sorunsallarının aslında yaşadığımız dönüşümleri anlama açısından yaşamsal önemde olduğu düşüncesine yaslanmaktadır. Bu çerçevede, üretim araçları kadar ‘güvenlik araçları’nın niteliğiyle sahipliğinin de belirlediği yapısal koşulların tarih boyunca ortaya tipolojik örgütlenme biçimleri çıkardığı önerilecektir. Ayrıca ‘güvenlik araçları’ kavramı da mutlak güvensizlik kaynağı olan ölüme karşı varlığını güven içinde sürdürme ihtiyacı (‘ontolojik güvelik’) çerçevesinde üretilen tüm fiziki, bilişsel ve toplumsal araçları içerecek şekilde kullanılacaktır. Dolayısıyla, taş çağından günümüze güvenliğin dönüşen ontolojisinin izi sürülürken, savaş teknolojisi ya da şiddet tekeli kadar sosyo-ekonomik, dini, ideolojik, hukuksal vb. alanlarda merkeziyetçi tekeller oluşturma ve bunları yıkma mücadeleleri de bir bütün olarak değerlendirilecektir.

 

Erdem Denk, “Taş Çağından Günümüze Güvenliğin Dönüşen Ontolojisi”, Güvenlik Yazıları Serisi, No.2, Eylül 2019.

https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/10/TasCagindanGunumuze_ErdemDenk_v.5.pdf

 

ana sayfa