ERDEM DENK

Uluslararası Hukukun Oluşumu ve Tarihsel Seyri

(Yüksek Lisans Dersi)

 

Ders Planı

Okuma Listesi

 

Bağlantılar

        Inter Caetera

        Requerimiento

        Peters Map

        MC Misakı / Covenant of the League of Nations

        BM Antlaşması / UN Charter

 

          Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları Dersi

          Uluslararası Hukuk Ana Sayfa

 

 

ana sayfa