ERDEM DENK

Yayınlar


 

Kitap

-Avrupa Birliği, MEB, Ankara, 2016.

-Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, MEB, Ankara, 2016.

-(editör) Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan, AÜ SBF Yayını, Ankara, 2015.

-Uluslararası Örgütler Hukuku: Birleşmiş Milletler Sistemi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2015.

-Silahlı Kuvvet Kullanımıyla İlgili TBMM Kararları, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.

-(ed.) Basında Türkiye-AB İlişkilerinin 50 Yılı (1959-2009), 4 Cilt, (50 Years of Turkey-EU Relations in the Turkish Press (1959-2009) / 50 Jahre EU-Türkei-Beziehungen in der türkischen Presse (1959-2009) / 50 ans de Relations entre la Turquie et l’UE dans la presse turque (1959-2009)) ATAUM, Ankara, 2011.

-(ed.) Medya Analizi: Türk Basınında Dış Politika (1 Nisan-30 Haziran 2006), Ankara, ATAUM, Mayıs 2007.

-Türk Dış Politikası Kaynakçası: 1923-2000, Ankara, SAM, 2001 (Mustafa Aydın ve Kudret Özersay’la birlikte).

-Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorunu: Karşılaştırmalı Bir Çalışma (Kardak, Spratly ve Senkaku/Diaoyu Örnekleri) (özet), Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, 1999.

-Ortadoğu’da Su Sorunu Bağlamında Dicle ve Fırat, Ankara, Serajans, 1997.

 

Kitap Çevirisi

-Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı? (Hans Köchler), İstanbul, Alkım Yayınevi, 2005, 668 s. (Funda Keskin'le birlikte).

-ABD Hegemonyası ve Uluslararası Hukukun Temelleri (ed. M Byers ve G Nolte), Ankara, Phoenix Yayınevi, Mart 2008, 576 s. (Yücel Acer, Funda Keskin, Dolunay Özbek, Hüseyin Güzeler ve Ersin Embel'le birlikte).

 

Makale

-"Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Güvenlik, Devlet ve Emek: Vatandaşlık Ücreti mi Ücretli Vatandaşlık mı?", Birikim, Eylül 2017, Sayı 341, s. 19-25.

-"Uluslararası Sistemdeki Dönüşümler Işığında BM’nin 70 Yılı", Journal of Business, Economics and Political Science (JOBEPS), Issue 9, March 2016, s. 11-28.

-"Yeni Anayasa Tartışmaları - Dünya Devlete Dönerken", Birikim, Mart 2016, Sayı 323, s. 7-15.

-"A New Paradigm for the Law of International Watercourses?" Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan (ed. Erdem Denk), Ankara, AÜ SBF Yayını, 2015, s. 141-253.

-"A New Approach to the Law of International Watercourses?" Collection of Speeches and Articles, Global and Regional Hydropolitical Problems in the Context of International Cooperation and Security, International Conference, November 25, 2014, Baku, Azerbaycan, 2015, pp. 134-146.

-"Uluslararası İlişkilerin Hukuku: Vestfalyan Sistemden Küreselleşmeye", Küresel Siyasete Giriş (ed. Evren Balta), İletişim Yayınları, 2014, s. 51-74.

-"Birleşmiş Milletler" Uluslararası İlişkilere Giriş, Şaban Kardaş ve Ali Balcı (ed.), Küre Yayınları, 2014, s. 366-374.

-"Uluslararası Deniz Hukuku", Uluslararası Hukuk, Atatürk Üniversitesi AÖF, 2013.

"Homo Cosmopolitanus Ayaklandı, Gezi'de!", Birikim, Sayı 291-292 (Temmuz-Ağustos 2013), s. 129-140.

-"Do/Can the Principles of Equitable Utilisation and No-Significant Harm Conflict at All?" Proceedings (The 1997 UN Watercourses Convention: What Relevance in the 21st Century? UNWC Global Initiative Symposium 5-8 June 2012, University of Dundee, Scotland), May 2013, UK, pp. 388-393.

-"Anayasa ve Uluslararası Hukuk", Birikim Güncel, 29 Kasım 2012.

-"Birleşmiş Milletler: Titrerim Mücrim Gibi Baktıkça İstikbalime", Birikim, Sayı 283, Kasım 2012, s. 3-8.

-"Bağlantısızlar - hâlâ", Birikim, Sayı 282, Ekim 2012, s. 14-18.

-"Bir Kitle İmha Silahı Olarak Nükleer Silahların Yasaklanmasına Yönelik Çabalar" AÜ SBF Dergisi, Cilt 66, Sayı 3, Güz 2011, s. 93-136.

-"Uluslararası Hukukun Dayanağına İlişkin Görüşlerin Dönemsellikleri Sorunu: Doğal Hukuk Görüşü Örneği" Bilge Strateji, Cilt 2, Sayı 5, Güz 2011, s. 93-115.

-"The agency problem for de-colonial international law studies", Akademik Ortadoğu, Cilt 6, Sayı 1, s. 129-139.

-"Hükümet-Dışı Uluslararası Örgütler", Uluslararası Örgütler (ed. Çınar Özen ve Özgür Tonus), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, s. 294-314.

-"Şangay İşbirliği Örgütü", Uluslararası Örgütler (ed. Çınar Özen ve Özgür Tonus), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, s. 199-211.

-"Türk Basınında Dış Politika" Akademik Ortadoğu, Cilt 4, Sayı 1 (2009), s. 1-25.

-"Nükleer Silahlardan Afrika da Arındı" Afrika Gündemi, Ekim 2009, s. 36-43.

-"Obama'nın Koltuğu" Birikim, Sayı 236-237 (Aralık 2008-Ocak 2009), s. 132-140.

-"Uluslararası Akarsulardan Yararlanmada Minimum Akış Doktrini" Uluslararası Hukuk & Politika, Cilt 4, Sayı 16 (2008), s. 79-96.

-"Barajlar: Altın Bilezikler Nehirlere mi?" Memleket Mevzuat, Sayı 43-44, Ocak-Şubat 2009, s. 19-23.

-"Devlet(i) Olmak" ASAM Dış Politika Analizleri, 28 Ağustos 2008.

-"Uluslararası Hukuk(t)a Neler Oluyor?" Yeni İmparatorluk Çağı, der. Murat Kayıkçı ve R. Özgür Dönmez, İstanbul, Say Yayınları, 2008, s. 95- 142 (ilk hali AÜ SBF GETA Tartışma Metinleri, Ekim 2006'da yayınlanmıştır).

-"Medya ve Uluslararası Politika" Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 4, Sayı 13 (Bahar 2007), s. 145-156.

-"Pinochet ve(silesiyle) Evrensel Yargı" Birikim, Sayı 213 (Ocak 2007), s.  22-25.

-"Önalıcı Savaş (Pre-emptive War)-Önleyici Savaş (Preventive War)" Kavram Sözlüğü II (ed. Fikret Başkaya) 2006, Özgür Üniversite, Ankara, s. 449-457.

-"Ortadoğu'da Jeo-İnsani Bir Kaynak: Su" Birikim, Sayı 209 (Eylül 2006), s. 50-55.

-"İnsan Hakları Mücadelesinde Hedef, Yöntem ve Dil Sorunu" Düşünen Siyaset, Sayı 21, s. 349-356.

-"Avrupa’da Bütünleşme Süreçleri" Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2004 Bildirileri: İnsan Hakları Açısından Türkiye-AB İlişkileri, İHD-TİHV, Ankara, 2005, s. 41-46.

-"Interpreting a Geographical Expression in a Nineteenth Century Cession Treaty and the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute" The International Journal of Marine and Coastal Law, Cilt 20, Sayı 1 (2005), s. 97-116.

-"Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnşa Etmekte Olduğu Duvar Konusundaki Kararı" Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 1, Sayı 3 (Güz 2004), s. 151-173.

-"Güle Güle Uluslararası Hukuk, Cehenneme Kadar Yolun Var" Birikim, Sayı 190, Şubat 2005, s. 71-96 (ilk versiyonu AÜ SBF GETA Tartışma Metinleri'nde (Sayı 74, Temmuz 2004) yayınlanmıştır).

-"Two Tiny Rocks, Two Modest Suggestions" İdris Bostan ve Sertaç Hami Başeren (ed.) II. National Aegean Islands Symposium, TÜDAV, İstanbul, 2004, s. 12-16.

-"Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Jus Cogens Kurallar", AÜ SBF Dergisi, Cilt LVI, Sayı 2 (Nisan-Haziran 2001), s. 43-70.

-"NATO’nun Kosova Müdahalesi" Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli, 2001, s. 97-116.

-"Egemenliği Tartışmalı Adalar: Imia/Kardak, Spratly, Senkaku/Diaouyu, Hawar, Abu Musa ve Tunb Örnekleri," Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt  XXIV, No 224, Eylül-Ekim 2000, s. 137-160.

-"Disputed Islets and Rocks in the Aegean Sea," The Turkish Yearbook of International Relations, No XXIX (1999), s. 131-155.

-"Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Artan Refah ve Kurumsallaşan Bağımlılık," Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXIII, No 219, Kasım-Aralık 1999, s. 195-206.

-"Avrupa-Akdeniz Ortaklığı" Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No 2, 1998-1999, s. 357-384.

-"Ege Denizi’ndeki Egemenliği Tartışmalı Adacık ve Kayalıklar" Milletlerararası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni-MHB, Yıl 17-18, Sayı 1-2 (1997-1998), s. 129-151.

-"Turkey: Competition or Cooperation With Russia in Oil Transportation," Energy and Politics (E&P), No 16, 12 Mayıs 1998.

-"Ortadoğu’da Su Sorunu," Özgür Üniversite Forumu, No 4, Temmuz-Ağustos-Eylül 1998, s. 154-165.

-"Azerbaycan Petrollerinin Tarihçesi," Global Rapor, No, 2Temmuz 1998, s. 17-20.

-"1987 Protokolü" Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, No 196, Şubat 1997, s. 31-33.

 

Diğer Yazılar

-"And the Nobel goes to... Obama!" Birikim Güncel, 15 Ekim 2009.

-"Uluslararası İlişkileri (de) Açalım" Birikim Güncel (Ağustos 2006).

-"Kardak Kayalıkları Konusunda Bir Çözüm Önerisi" (2 Ocak 2008 / orijinal yayın yeri: Panorama Dergisi, Sayı 9, Şubat 2005).

-"Ingmar Bergman" Birikim, Sayı 220-221 (Ağustos-Eylül 2007), s. 145-146.

-"Ankara'ya Cindy Sheehan geldi..." Birikim Güncel, Mart 2007.

-"Yardım Etmek" Radikal İki, 30 Ocak 2005, s. 7.

-"Yağdır Mevlam Asit" Radikal İki, No 254, 19 Ağustos 2001, s. 11.

 

Konferans Tebliği

-"Dış Politika ve Komşu Alanlar: Hukuk", UİK Dış Politika Akademisi II, 25-28 Şubat 2016, Abant.

-"BM Sistemi ve Reform Arayışları" Dışişleri Bakanlığı SAM 2016 Uluslararası Hukuk Kış Okulu, 2 Şubat 2016, Ankara.

-"Birleşmiş Milletler", Küresel Nitelikli Uluslararası Örgütler Paneli, Dış Politika Akademisi, 20 Mart 2015, Ankara.

-"Waters for Cooperation of Confrontation", Global and Regional Hydropolitical Problems in the Context of International Cooperation and Security, International Conference, November 25, 2014, Baku, Azerbaycan.

-"Uluslararası Hukukun Küreselleşmesi, Küreselleşmenin Uluslararası Hukuku", Küresel Siyaseti Anlamak, 33. TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı, 15 Kasım 2014, İstanbul.

-"Lozan Özelinde Kurucu Korkular", Cumhuriyetin Korkuları ";" Korku Cumhuriyeti Sempozyumu, AÜ SBF, 30 Ekim 2014, Ankara.

-"Medya-İletişim-Dış Politika", Türkiye-İran Van Forumu, 23-25 Ekim 2014, Van.

-"Uluslararası İlişkilerden Küresel Siyasete?" Uluslararası İlişkiler Sisteminin Dönüşümü ve Türkiye Dış Politikası Konferansı, Karabük Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 20 Ekim 2014, Karabük.

-"İnsan Hakları", Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, Ankara Üniversitesi, 26 Eylül 2014, Ankara.

-"Uluslararası İlişkilerde Yerel/Bölgesel Hareketlerin Küresel Dinamikleri Nasıl Anlaşılmalı?" UİK 10. Yıl Kongresi: Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Dünü, Bugünü, Geleceği, Çeşme/İzmir, 17-20 Nisan 2014.

-"İnsan Hakları", Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, 27 Eylül 2013.

-"Hükümet Tezkereleri ve Anayasa’nın 92. maddesi Çerçevesinde Silahlı Kuvvet Kullanımı", Beşinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, KKTC, 19-22 Nisan 2013.

-"Türkiye'den NATO Bakış(lar)", Yeni NATO ve Özelleştirilmiş Savaş: Suriye Örneği Uluslararası Sempozyumu, 9 Mart 2013, Ankara.

-"İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Uluslararası İnsan Hakları Rejimlerinin Özellikleri", İHD Diyarbakır, 19 Ocak 2013.

-"Human Rights in Practice: Human Rights Theater", Human Rights as reflected in the History of Art (The Council of Europe), 7-8 November 2012, Strasbourg.

-"Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Dönüşümünde Bir Araç/Gösterge Olarak Gümrük Birliği Süreci", Gümrük Birliği: 15 Yılın Muhasebesi (1996-2011) Sempozyumu, ATAUM, 14-15 Haziran 2012, Ankara.

-"Deepening and Widening the Scope of the Law of International Watercourses", UNWC Global Initiative Symposium - The 1997 UN Watercourses Convention: What Relevance in the 21st Century, 5-8 June 2012, University of Dundee, Scotland.

-"Kamuoyunda NATO Tartışmaları", Chicago Zirvesi Sonrası NATO Stratejileri ve Uluslararası Güvenlik, 29 Mayıs 2012, Zirve Üniversitesi, Gaziantep.

-"Kamuoyunun AB'yle İlişkilere Yaklaşımı", Kriz ve Kritik Konferansları: AB'nin Krizi ve Kritiği, 25-26 Nisan 2012, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

-"Ya Zihni İzolasyonlar? Bir İmkân(sızlık) Olarak Kıbrıs" Uluslararası İzolasyonlar Sempozyumu, 24-25-26 Kasım 2011, Lefkoşa-KKTC (Birikim Güncel, 1 Aralık 2011).

-"The agency problem for de-colonial 'international relations' studies" (De) Colonial Cosmopolitanisn (Political Economy, Religion and International Relations) An International Workshop, February 26 - 28, 2009, Center For Global Studies & the Humanities, Duke University, Durham, ABD.

-"Karadeniz İşbirliği İçerisinde Çevre Koruma ve Ulaştırma" Jeopolitik Duyarlılık ve Enerji İşbirliği Açısından Karadeniz Bölgesi Çalıştayı, Ankara, 13 Kasım 2008 (Ankara, KAS, Haziran 2009, s. 115-125).

-"Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Adalet" Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye Konferansı, 18 Aralık 2007, SBF, Ankara.

-"Türkiye'de Medya ve Uluslararası İlişkiler" II. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, 19-22 Nisan 2007, K.K.T.C.

-"Uluslararası Hukukun Makûs Talihi" Uluslararası Sistem Nereye, Türk Dış Politikası Nerede? Konferansı, 13 Aralık 2004, Ankara (AÜ SBF).

-"İnsan Hakları Mücadelesi'nin Temel Sorunları", Mazlum-Der 4. İnsan Hakları Kongresi: Türkiye İnsan Hakları Politikalarının Geleceği Beklentiler, 27 Kasım 2004, Kayseri.

-"Ege Denizi’ndeki Egemenliği Tartışmalı Adacıklar Sorununun Dünyanın Başka Yerlerindeki Benzer Sorunlarla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", TÜDAV Ulusal Ege Toplantıları, 2-4 Temmuz 2004, Gökçeada.

-"Uluslararası Hukukta Uluslararası Su Kavramı ve Ortadoğu", Keban Birinci Su Şenliği, 4-5 Ağustos 2001, Keban.

 

Diğer Sunuşlar

-"Aleviler ve Uluslararası Hukuk?" Tahta Zülfikarlar: Siyaset, Hukuk ve Aleviler Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010, Ankara.

-"Basında Gümrük Birliği Süreci (1959-1995)" Medya Mensuplar İçin AB Semineri, 25-27 Haziran 2010, Antalya.

-"Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Adalet" Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye Konferansı, 18 Aralık 2007, SBF, Ankara

-"Uluslararası İlişkiler ve Enerji" Enerji ve Savaş Paneli, 12. EEBBM Kongresi, 17 Kasım 2007, Eskişehir.

-"Su, Petrol ve Nükleer Enerji..." Ortadoğu ve Enerji Savaşları Paneli, EMO Ankara Şubesi, 28 Temmuz 2007, Ankara.

-"İran Nükleer Krizi" Ortadoğu Toplantıları: Ortadoğu'da "İyiler ve Kötüler", İletişim Yayınları, İstanbul, 14 Eylül 2006.

-"Human Rights from a Global Perspective" Connecting Societies, Charles University, 7 Aralık 2005, Prag.

-"İnsan Hakları Açısından Türkiye" Bursa Belediyesi Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu, 11-12 Aralık 2004, Bursa (müzakereci).

-"Avrupa'da Bütünleşme Süreçleri" İnsan Hakları Açısından Türkiye-AB İlişkileri, 7. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Toplantısı, Bursa, 3-4-5 Aralık 2004.

-"Sınıraşan Nehirler Konulu Bildiri Üzerine Tartışmalar," Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, 16 Ocak 2000, Ankara (Müzakereci).

-"Doktora Öğrencisi Asistanların Sorunları," Türkiye’deki Üniversitelerin Güncel Sorunları, Konrad Adenaur Stiftung, Nisan 1999, Ankara.

 

Makale Çevirisi

-"S-300 Krizi ve Azerbaycan Petrollerinin Batı Piyasasına Taşınması," (Andreas Andrianspoulas), Referans, No 1, Temmuz-Ağustos 1997, s. 10-11.

-"Hazar Haritasını Çizmenin Tam Zamanı," (Jennifer DeLay) Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt  XXII, No 205, Ocak-Şubat  1997, s. 52-53.

-"Geçiş Döneminde NATO" (Javier Solana) Düşünce Dalgası, No 2, Aralık 1996, s. 34-37 (Sevim Yılmaztekin ile birlikte).

 

Futbol Yazısı

-"Gol Ânı" Umut Gençlerde, Mart 2005.

-"'Kale': Futbol-Lisan İlişkisi Üzerine Bir Deneme Denemesi" (yayınlanmamış deneme).

-"Ah bi de şampiyon olsak... Ama neden?" haydigencler.com

-"Futbol-Diplomasi" haydigencler.com

-"Tribün oluşumu?" haydigencler.com

-"Şikayetçi olmak" haydigencler.com

-"VIP oldum abi!" haydigencler.com

 

Diğer

-"Future: 15 Days in Japan" The SYLFF Newsletter, No 2, Şubat 2002, s. 5-6.

-"Ortadoğu’nun Su Sorunu" Radikal, 8 Nisan 2000, s. 9.

-"Su Satmak Kolay Değil" Radikal, 18 Mart 2000, s. 9.

-"Türk Boğazları," Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, No 26, Kış 1997, s. 52-60.

-"Ortadoğu’da Su Sorunu Bağlamında Türkiye, Irak ve Suriye," Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, No 24, Güz 1996, s. 43-47.

 

Yürütülen Program ve Çalışmalar

-ATAUM E-Bülten editörlüğü

-“Bana Avrupa’nı Anlat” Resim Çalıştayı, ATAUM (Mayıs 2016).

-MEB Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi bilgi, resim, kısa öykü ve slogan ulusal yarışmaları jüri üyeliği (2015 ve 2016)

-İtalya ve Yunanistan kültür günleri koordinatörlüğü (ATAUM, 2014-2015)

-“Uluslararası Öğrenciler İçin Ankara Kent Rehberi”, Kitap, Belgesel ve web sayfası çalışması yürütücüsü (ATAUM adına ve Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle), 2013-2014.

-“Uluslararası Öğrenci Şenliği”, Ankara Üniversitesi, Mayıs 2012.

-“Basında Türkiye-AB İlişkilerinin 50 Yılı” sergisi (ATAUM, 2010 ve 8 il 2011-2012)

-“Basında Türkiye-NATO İlişkileri: 1947-2011” sergisi (ATAUM, 2012)

-“Gümrük Birliği: 15 Yılın Muhasebesi (1996-2011)” Uluslararası Sempozyumu (Ankara, 14-15 Haziran 2012) Düzenleme Komitesi Başkanlığı.

-ATAUM-Hollanda Groningen Üniversitesi Ortak Eğitim Programı Digi-College Türkiye koordinatörü ve yürütücüsü (Şubat-Mart 2011)

-“İnsan Hakları Tiyatrosu” koordinatörlüğü ve yürütücülüğü, Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, 2011

-TOBB-EUROCHAMBERS-ATAUM-Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen “AB Seminerleri” eğitim programı yürütücüsü (2008-2009)

-“Farklı Gözlerle Avrupa” söyleşi dizisi koordinatörlüğü (ATAUM, 2008-2009)

-“Diplomasi Muhabirliği Sertifika Programı” koordinatörlüğü, AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İLEF, 2007-2008.

-Dünya Hali (Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı Uygulama Gazetesi)

-Uluslararası İlişkiler Konseyi Medya İzleme Raporları (2004)

 

Eğitim Programları

-ATAUM temel eğitim ve uzmanlık programlarında AB Bütünleşmesi, AB Kurumları ve Türkiye-AB İlişkileri dersleri

-ATAUM ve Konrad Adenauer Vakfı tarafından çeşitli illerde ortaklaşa düzenlenen “Avrupa Birliği” başlıklı sertifika programlarında AB Bütünleşmesi, AB Kurumları ve Türkiye-AB İlişkileri başlıklı dersler

-TOBB-EUROCHAMBERS-ATAUM-Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen “AB Seminerleri” programında AB Bütünleşmesi ve AB Kurumları başlıklı dersler

-Dışişleri Bakanlığı Meslek İçi Eğitim Programlarında Uluslararası Hukuk Tarihi, Uluslararası Hukuka Giriş, Dünya Tarihi ve BM Sistemi dersleri

-MEB Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesinde AB Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri dersleri

-Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Temalı Gençlik Kampı (12-16 Ağustos 2013) Koordinatörlük ve “Uluslararası Hukuk ve Gelişimi” dersi eğitmeni ve “BM düzeni” atölye çalışması yürütücülüğü

-MAZLUMDER ve İHD tarafından düzenlenen programlarda “İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşımlar” dersi

-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Meslek İçi Eğitim Programlarında Uluslararası İlişkiler Tarihi, Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları dersleri

-Ulusal Ajans Meslek İçi Eğitim Programlarında AB Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri dersleri
 

 

Doktora Tezi

Relative Sovereignty over International Watercourses: Rights and Obligations of Watercourse States, Ocak 2005, Danışman Prof. Dr. Robin Churchill, Cardiff Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

 

Yüksek Lisans Tezi

Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorunu: Karşılaştırmalı Bir Çalışma (Kardak, Spratly ve Senkaku/Diaoyu Örnekleri), Temmuz 1999, Danışman Prof. Dr. Füsun Arsava, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

ana sayfa