ERDEM DENK

             Dersler

 

Birinci Dönem

-Uluslararası Hukuk Tarihi (AÜ, Uluslararası İlişkiler / Doktora)

-Uluslararası Hukuk-I (AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü II. sınıf)

-İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşımlar (AÜ, İnsan Hakları ve Afrika programları / Yüksek Lisans)

-European Union as an International Actor (AÜ, Comparative Politics / Yüksek Lisans)

-Uluslararası Hukukta Güncel Tartışmalar (AÜ, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar / Yüksek Lisans)

-International Law (AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü / Erasmus programı)

 

İkinci Dönem

-Güncel Uluslararası Hukuk Sorunları (Prof. S. Başeren'le birlikte) (AÜ, Uluslararası İlişkiler / Yüksek Lisans)

-Uluslararası Örgütler (AÜ SBF Uluslararası İlişkiler III. sınıf)

-Uluslararası Hukuk (AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi III. sınıf)

-Uluslararası Siyaset Tartışmaları (Prof. M. Fırat'la birlikte) (AÜ SBF Uluslararası İlişkiler IV. sınıf-seçmeli)

-International Law-II (Atılım Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü III. sınıf)

-Uluslararası Hukukun Oluşumu ve Tarihsel Seyri (AÜ, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar / Yüksek Lisans)

-Seminer: Türkiye'nin Dış Politikası ve Uluslararası Hukuk (AÜ, Uluslararası İlişkiler / Yüksek Lisans)

 

Ana Sayfa