Prof. Dr.
ERDEM DENK
AÜ SBF-MÜLKİYE
 
ÖZGEÇMİŞ

1975 doğumlu Erdem Denk, lisans (1997) ve yüksek lisans (1999) eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 1999-2000 öğretim yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimini, YÖK'ten yurtdışı bursu alması nedeniyle yarıda bıraktı ve Cardiff Üniversitesi (Galler, Britanya) Hukuk Fakültesi'nde Ekim 2000'de başladığı doktorasını Ocak 2005'te tamamladı. "Milletlerarası Kamu Hukuku" (Uluslararası Hukuk) doçenti unvanını Ocak 2013'te aldı. Mayıs 2020'de profesörlüğe atandı.

Ekim 2022'den itibaren UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İzleme Grubu üyesi.

Aralık 1998'den bu yana AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı'nda çalışıyor. Eylül 2008-Eylül 2017 arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi-ATAUM'da müdür yardımcısı olarak görev yaptı ve Ekim 2008-Şubat 2017 arasında 100 sayı yayınlanan aylık ATAUM E-Bülten'in editörüydü.

Uluslararası hukuk tarihi ve teorisi, Birleşmiş Milletler Sistemi, uluslararası örgütler, Avrupa bütünleşmesi, insan hakları teorisi, uluslararası ceza mahkemesi ve evrensel yargı, nükleer silahsızlanma, "hükümet tezkereleri" ve silahlı kuvvet kullanımı, Ege sorunları, uluslararası akarsular hukuku ve çevre hukuku ile medya-dış politika ilişkisi çalıştığı konular arasında yer almakta.

Bu konularda yayınlanmış on bir kitabı, iki ortak kitap çevirisi ve makaleleri bulunmakta.

Bir süredir taş çağından günümüze dünya tarihinde yaşanan temel sosyo-ekonomik, politik ve hukuksal dönüşümleri çalışmakta ve bu kapsamda "Devlet Yok İken", "Devletin İcadı" ve "Devletler Tarihi" başlıklı üç kitap hazırlamakta. Bu çalışmaların genel özeti niteliğindeki "50 Bin Yıllık Dünya Düzeni: Toplumlar ve Hukukları" başlıklı kitabı ise Eylül  2021'de yayınlandı.

Genel olarak siyaset bilimi ve hukuk ile arkeoloji alanlarının bulgularını birlikte ele almaya çalışan kısa yazıları Aktüel Arkeoloji dergisinin internet sayfasında yayınlanıyor. Bu konuları ilgili alanların uzmanları ile birlikte irdeleme amacıyla organize ettiği
Arkeopolitics Konferansları 18 Ekim 2022'de Mülkiye'de başladı.

Instagram ve youtube sayfalarında "İnsanlık Tarihi" konusunda yayınladığı kısa çekimlerin yanı sıra Ocak 2023'te altı dilde yayınlanan beş bölümlük
Göbeklitepe 101 mini belgeselini de hazırlayıp sundu.

Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği (Uzaktan-Tezsiz) Yüksek Lisans programından Eylül 2022'de mezun oldu. Profesyonel (Kokartlı) Tur Rehberi olarak bir süredir Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Çatalhöyük ve Göbeklitepe-Karahantepe'ye düzenlenen gezilere rehberlik yapıyor.  
Yayın ve Çalışmalar
(tam içerik için üzerine geliniz)
*Sınıflandırılmış Yayın Listesi burada...


2023
-50 Bin Yıllık Hikaye (Podcast)
-Göbeklitepe 101 (5 Bölümlük Mini Belgesel - 6 dilde)
2022

-50 Soruda Boğazlar  Rejimi, Nobel Yayınları.

-"Kanal İstanbul projesinin gerçekleştirilmesi durumunda 'kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemileri'nin geçişi ve Karadeniz’de bulunma süreleriyle ilgili sorunlar oluşma ihtimali var mıdır ve bunun Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne etkisi olacak mıdır?", 50 Soruda Boğazlar Rejimi (ed. Erdem Denk), Nobel Yayınları, s. 243-246.
2021

-"Pandemiden Sonrası: Bir Retrospektif Fütürizm Denemesi", Uluslararası Sistemin Yeni Krizi: Covid-19 Pandemisi V. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, 14-16 Ekim 2021 Ankara.

-"Şamandan Krala Devletin İnşası", Mülkiye Açık Doktora Dersleri, 7 Ekim 2021.

-50 Bin Yıllık Dünya Düzeni: Toplumlar ve Hukukları, Kalkedon Yayınları.

-"An Amodernist Approach to International Law: The Case of Law of the Sea in Amarna Letters", The Achievements of International Law Essays in Honour of Robin Churchill, Jacques Hartmann ve Urfan Khaliq (ed.), Hartman Publishing, s. 21-47.

-"Homo Sapiens'ten Öğrenen Makinalara Dünya Düzeni", Global Akademi Dersleri, 7 Mayıs 2021.

-"İlksel Şamanın Kim’liği: Yaşlı-Kadın?", Aktüel Arkeoloji, 6 Mayıs 2021.

-"Üst Paleolitik/Şamanik Toplumlarda Karaciğerin Sırrı: İlk Artık Ürün?", Aktüel Arkeoloji, 26 Ocak 2021.

-"'Narayama Türküsü' filmi üzerine", Kapadokya Üniversitesi Politika Araştırmaları Topluluğu,  10 Ocak 2021.

-"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (Conference on Security and Cooperation in Europe)", Avrupa Birliği Ansiklopedisi, İKV Yayınları, 2021, s. 189-192.

-"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (Organization for Security and Cooperation in Europe)", Avrupa Birliği Ansiklopedisi, İKV Yayınları, 2021, s. 192-194.

-"Badinter Komisyonu (Badinter Commission)", Avrupa Birliği Ansiklopedisi, İKV Yayınları, 2021, s. 315-320.

-"Birleşik Krallık Üyelik Referandumları (British Referendums on Membership)", Avrupa Birliği Ansiklopedisi, İKV Yayınları, 2021, s. 354-359.

-"Birleşmiş Milletler (United Nations)", Avrupa Birliği Ansiklopedisi, İKV Yayınları, 2021, s. 362-365.

-"Birleşmiş Milletler’de Avrupa Birliği’nin Gözlemci Üyeliği (European Union’s Observer Status in the United Nations)", Avrupa Birliği Ansiklopedisi, İKV Yayınları, 2021, s. 365-368.

-"Brexit (Brexit)", Avrupa Birliği Ansiklopedisi, İKV Yayınları, 2021, s. 388-394.

-"Demokrasi Açığı (Democratic Deficit)", Avrupa Birliği Ansiklopedisi, İKV Yayınları, 2021, s. 461-465.
2020

-"Uluslararası Hukuk Okuma Listesi", UİK Panaroma, 21 Temmuz 2020.

-"Devlet: Covid 19 Özelinde Bugünden Yarına", 21. Yüzyıl Dijital Buluşmaları, 5 HAziran 2020.

-"Dikkat, Temel Gelir Çıkabilir!", UİK Panorama, 20 Nisan 2020.

-(ed.) Public International Law-II, AÖF, 2020 (Nejat Doğan ile birlikte).

-"International Law of the Sea", Public International Law-II, Nejat Doğan ve Erdem Denk (ed.), AÖF, 2020.

-"Turkish Foreign Policy and International Law", Turkish Foreign Policy, Nejat Doğan (ed.), AÖF, 2020.

-"European Human Rights Protection System: The Council of Europe and The European Court of Human Rights", Human Rights, ed. Harun Tepe ve Duru Şahyar Akdemir, AÖF, 2020, s. 168-191.
2019

"AB'nin Brexit İmtihanı: Köprüden Önceki Son Çıkış?", Mülkiye-Bilgi Buluşması-II, 20 Aralık 2019, Ankara, AÜ SBF.

-"Taş Çağından Günümüze Güvenliğin Dönüşen Ontolojisi", Güvenlik Yazıları Serisi, No.2, Eylül 2019.

-Uluslararası Örgütler Hukuku: Birleşmiş Milletler Sistemi, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 408 s.

-“İleri Dış Politika Okumaları: Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Okumaları", UİK Dış Politika Akademisi-V, Eskişehir, 9-12 Mayıs 2019.

-“‘Bereketli Hilal’den ‘Ortadoğu Bataklığı’na”, Bilgi-Mülkiye Buluşması: Arap İsyanları ve Türkiye'nin Değişen Bölgesel Konumu, 22 Şubat 2019, Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
2018

-"Egemenliğin Yeniden Ölçeklendirilmesi Girişimi Olarak AB", ATAUM 30. Yıl Armağanı, Derleyenler: Sanem Baykal, Sinem Akgül Açıkmeşe, Belgin Akçay, Çağrı Erhan, AÜ ATAUM Yayınları, Ankara, 2018, s. 49-59.

-"Definition and General Assessment of International Organizations and Regionalism", Regional Organizations, Editörler: Çağrı Erhan ve Erhan Akdemir, AÖF, Eskişehir, s. 2-17.

-"Sümer Kent-Devletlerinden Küresel Köye Devletler ve Hukukları", Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası Kongresi, 15-16 Ekim 2018, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci Yerleşkesi, Ankara.
2017

-"Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Güvenlik, Devlet ve Emek: Vatandaşlık Ücreti mi Ücretli Vatandaşlık mı?", Birikim, Eylül 2017, Sayı 341, s. 19-25.

-"Dış Politika ve Komşu Alanlar: Hukuk", UİK Dış Politika Akademisi III, 11-14 Mayıs 2017, Abant.
2016

-Avrupa Birliği, MEB, Ankara, 2016.

-Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, MEB, Ankara, 2016.

-"80 Dakikada Türkiye-AB İlişkileri (AB'yi Öğreniyorum)", MEB Öğrenciler AB'yi Öğreniyor Projesi Eğitim Videoları, 2016.

-"80 Dakikada AB (AB'yi Öğreniyorum)", MEB Öğrenciler AB'yi Öğreniyor Projesi Eğitim Videoları, 2016.

-"Uluslararası Sistemdeki Dönüşümler Işığında BM’nin 70 Yılı", Journal of Business, Economics and Political Science (JOBEPS), Issue 9, March 2016, s. 11-28.

-"Yeni Anayasa Tartışmaları - Dünya Devlete Dönerken", Birikim, Mart 2016, Sayı 323, s. 7-15.

-"Dış Politika ve Komşu Alanlar: Hukuk", UİK Dış Politika Akademisi II, 25-28 Şubat 2016, Abant.

-"BM Sistemi ve Reform Arayışları", Dışişleri Bakanlığı SAM 2016 Uluslararası Hukuk Kış Okulu, 2 Şubat 2016, Ankara.
2015

-"A New Paradigm for the Law of International Watercourses?", Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan (ed. Erdem Denk), Ankara, AÜ SBF Yayını, 2015, s. 141-253.

-(editör) Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan, Ankara, AÜ SBF Yayını, 2015.

-"Birleşmiş Milletler", Küresel Nitelikli Uluslararası Örgütler Paneli, Dış Politika Akademisi, 20 Mart 2015, Ankara.

-"A New Approach to the Law of International Watercourses?", Collection of Speeches and Articles, Global and Regional Hydropolitical Problems in the Context of International Cooperation and Security, International Conference, November 25, 2014, Baku, Azerbaycan, 2015, s. 134-146.

-Uluslararası Örgütler Hukuku: Birleşmiş Milletler Sistemi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 400 s.
2014

-"Waters for Cooperation of Confrontation", Global and Regional Hydropolitical Problems in the Context of International Cooperation and Security, International Conference, November 25, 2014, Baku, Azerbaycan.

-"Uluslararası Hukukun Küreselleşmesi, Küreselleşmenin Uluslararası Hukuku", Küresel Siyaseti Anlamak, 33. TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı, 15 Kasım 2014, İstanbul.

-"Lozan Özelinde Kurucu Korkular", Cumhuriyetin Korkuları ";" Korku Cumhuriyeti Sempozyumu, AÜ SBF, 30 Ekim 2014, Ankara.

-"Medya-İletişim-Dış Politika", Türkiye-İran Van Forumu, 23-25 Ekim 2014, Van.

-"Uluslararası İlişkilerden Küresel Siyasete?", Uluslararası İlişkiler Sisteminin Dönüşümü ve Türkiye Dış Politikası Konferansı, Karabük Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 20 Ekim 2014, Karabük.

-"Suriye-Irak Tezkeresi Üzerine Söyleşi", Ankara Strateji Enstitüsü, 2 Ekim 2014.

"İnsan Hakları", Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, Ankara Üniversitesi, 26 Eylül 2014, Ankara.

-"Birleşmiş Milletler İllüzyonu", Al Jazeera Türk, Görüş, 24 Eylül 2014.

-"Uluslararası İlişkilerin Hukuku: Vestfalyan Sistemden Küreselleşmeye", Küresel Siyasete Giriş (ed. Evren Balta), İletişim Yayınları, 2014, s. 51-74.

-"Human Rights In Practice: Human Rights Theatre", Shared Histories for a Europe Without Dividing Lines, Avrupa Konseyi, 2014, s. 540-543.

-"Uluslararası İlişkilerde Yerel/Bölgesel Hareketlerin Küresel Dinamikleri Nasıl Anlaşılmalı?", UİK 10. Yıl Kongresi: Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Dünü, Bugünü, Geleceği, Çeşme/İzmir, 17-20 Nisan 2014.

-"Birleşmiş Milletler", Uluslararası İlişkilere Giriş, Şaban Kardaş ve Ali Balcı (ed.), Küre Yayınları, 2014, s. 366-374.
2013

-"Uluslararası Deniz Hukuku", Uluslararası Hukuk, Atatürk Üniversitesi AÖF, 2013, s.

-"İnsan Hakları", Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, 27 Eylül 2013.

-"Birleşmiş Milletler'in Meşruiyet Sorunu: Yeni Bir Sorun mu?", A Haber, 23 Ağustos 2013.

-"Homo Cosmopolitanus Ayaklandı, Gezi'de!", Birikim, Sayı 291-292 (Temmuz-Ağustos 2013), s. 129-140.

-"Küresel Toplumsal Hareketler Işığında Gezi Olayları", imc TV Özel (Ayhan Bilgen), 9 Haziran 2013.

-EU-Turkey Relations and the Protection of Human Rights", Verona Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Verona Akademik Hareketlilik Dersi), 30 Mayıs 2013.

-“Turkey's Contemporary Attitudes to Foreign Policy and International Law", Verona Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Verona Akademik Hareketlilik Dersi), 28 Mayıs 2013.

-"Do/Can the Principles of Equitable Utilisation and No-Significant Harm Conflict at All?", Proceedings (The 1997 UN Watercourses Convention: What Relevance in the 21st Century? UNWC Global Initiative Symposium 5-8 June 2012, University of Dundee, Scotland), May 2013, UK, s. 388-393.

-"Hükümet Tezkereleri ve Anayasa’nın 92. Maddesi Çerçevesinde Silahlı Kuvvet Kullanımı", Beşinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, KKTC, 19-22 Nisan 2013.

-"Türkiye'den NATO Bakış(lar)", Yeni NATO ve Özelleştirilmiş Savaş: Suriye Örneği Uluslararası Sempozyumu, 9 Mart 2013, Ankara.

-"İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Uluslararası İnsan Hakları Rejimlerinin Özellikleri", İHD Diyarbakır, 19 Ocak 2013.
2012

-"Anayasa ve Uluslararası Hukuk", Birikim Güncel, 29 Kasım 2012.

-"Birleşmiş Milletler: Titrerim Mücrim Gibi Baktıkça İstikbalime", Birikim, Sayı 283, Kasım 2012, s. 3-8.

-"Human Rights in Practice: Human Rights Theater", Human Rights as Reflected in the History of Art (The Council of Europe), 7-8 November 2012, Strasbourg.

-"Bağlantısızlar - hâlâ", Birikim, Sayı 282, Ekim 2012, s. 14-18.

-"Anayasa Açısından 'Hükümet Tezkereleri'"Anayasa Atölyesi (Ayhan Bilgen), imc TV, 18 Ekim 2012.

-"Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Dönüşümünde Bir Araç/Gösterge Olarak Gümrük Birliği Süreci", Gümrük Birliği: 15 Yılın Muhasebesi (1996-2011) Sempozyumu, ATAUM, 14-15 Haziran 2012, Ankara.

-"Deepening and Widening the Scope of the Law of International Watercourses", UNWC Global Initiative Symposium - The 1997 UN Watercourses Convention: What Relevance in the 21st Century, 5-8 June 2012, University of Dundee, Scotland.

-"Kamuoyunda NATO Tartışmaları", Chicago Zirvesi Sonrası NATO Stratejileri ve Uluslararası Güvenlik, 29 Mayıs 2012, Zirve Üniversitesi, Gaziantep.

-"Kamuoyunun AB'yle İlişkilere Yaklaşımı", Kriz ve Kritik Konferansları: AB'nin Krizi ve Kritiği, 25-26 Nisan 2012, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

2011

-"Ya Zihni İzolasyonlar? Bir İmkân(sızlık) Olarak Kıbrıs", Uluslararası İzolasyonlar Sempozyumu, 24-25-26 Kasım 2011, Lefkoşa-KKTC (Birikim Güncel, 1 Aralık 2011).

-Silahlı Kuvvet Kullanımıyla İlgili TBMM Kararları, Siyasal Kitabevi, Ankara, 252 s.

-"Bir Kitle İmha Silahı Olarak Nükleer Silahların Yasaklanmasına Yönelik Çabalar", AÜ SBF Dergisi, Cilt 66, Sayı 3, Güz 2011, s. 93-136.

-"Uluslararası Hukukun Dayanağına İlişkin Görüşlerin Dönemsellikleri Sorunu: Doğal Hukuk Görüşü Örneği", Bilge Strateji, Cilt 2, Sayı 5, Güz 2011, s. 93-115.

-"The Agency Problem for De-Colonial International Law Studies", Akademik Ortadoğu, Cilt 6, Sayı 1, s. 129-139.

-"Hükümet-Dışı Uluslararası Örgütler", Uluslararası Örgütler (ed. Çınar Özen ve Özgür Tonus), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, s. 294-314.

-"Şangay İşbirliği Örgütü", Uluslararası Örgütler (ed. Çınar Özen ve Özgür Tonus), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, s. 199-211.

-(ed.) Basında Türkiye-AB İlişkilerinin 50 Yılı (1959-2009), 4 Cilt, (50 Years of Turkey-EU Relations in the Turkish Press (1959-2009) / 50 Jahre EU-Türkei-Beziehungen in der türkischen Presse (1959-2009) / 50 ans de Relations entre la Turquie et l’UE dans la presse turque (1959-2009)), ATAUM, Ankara, 2011.

2010

-"Basında Gümrük Birliği Süreci (1959-1995)", Medya Mensuplar İçin AB Semineri, 25-27 Haziran 2010, Antalya.

-"Uluslararası Hukuk Çıplak" (herhangi bir yerde yayınlanmadı).

-"İnsan Hakları Tiyatrosu", Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi.

-"Aleviler ve Uluslararası Hukuk?", Tahta Zülfikarlar: Siyaset, Hukuk ve Aleviler Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010, Ankara.

2009

-"Nükleer Silahlardan Afrika da Arındı", Afrika Gündemi, Ekim 2009, s. 36-43.

-"And the Nobel goes to... Obama!", Birikim Güncel, 15 Ekim 2009.

-"Evrensel Adalet: El-Beşir mi UCM mi Derken Heba Olan bir Değer Daha...", Afrika Gündemi, Mart 2009, s. 24-30 / Birikim, Sayı 240, Nisan 2009, s. 78-82.

-"Türkiye Siyasetinin Dış Politik(a) Tabuları", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 9 - Dönemler ve Zihniyetler, ed. Ömer Laçiner, İletişim Yayınları, Nisan 2009, s. 1207-1228.

-"Türk Basınında Dış Politika", Akademik Ortadoğu, Cilt 4, Sayı 1 (2009), s. 1-25.

-"Basında Türkiye-AB İlişkilerinin 50 Yılı" Sergisi, ATAUM, 16 Nisan-12 Haziran 2009.

-"Coetzee ve 'Utanç' Romanı", Afrika Edebiyatı Günleri, A.Ü. Afrika Çalışmaları Merkezi (AÇAUM), 10 Nisan 2009.

-"Barajlar: Altın Bilezikler Nehirlere mi?", Memleket Mevzuat, Sayı 43-44, Ocak-Şubat 2009, s. 19-23.

-"The agency problem for de-colonial 'international relations' studies" (De) Colonial Cosmopolitanisn (Political Economy, Religion and International Relations) An International Workshop, February 26 - 28, 2009, Center For Global Studies & the Humanities, Duke University, Durham, ABD.

-"Obama'nın Koltuğu", Birikim, Sayı 236-237 (Aralık 2008-Ocak 2009), s. 132-140.

-Dış Politika Haberciliğinin Sorunları: Venezüella Anayasası Referandumu ve Obama’nın Aday Adaylığı Sürecindeki Haberler Özelinde Radikal Gazetesi Örneği” (herhangi bir yerde yayınlanmadı).

2008

-"Karadeniz İşbirliği İçerisinde Çevre Koruma ve Ulaştırma", Jeopolitik Duyarlılık ve Enerji İşbirliği Açısından Karadeniz Bölgesi Çalıştayı (Ankara, 13 Kasım 2008), KAS, Haziran 2009, s. 115-125.

-"Uluslararası Akarsulardan Yararlanmada Minimum Akış Doktrini", Uluslararası Hukuk & Politika, Cilt 4, Sayı 16 (2008), s. 79-96.

-"Devlet(i) Olmak", ASAM Dış Politika Analizleri, 28 Ağustos 2008.

-ABD Hegemonyası ve Uluslararası Hukukun Temelleri (ed. M Byers ve G Nolte), Ankara, Phoenix Yayınevi, Mart 2008 (Kasım 2007), 576 s. (çeviri, Yücel Acer, Funda Keskin, Dolunay Özbek, Hüseyin Güzeler ve Ersin Embel'le birlikte).

-"Uluslararası Hukuk(t)a Neler Oluyor?", Yeni İmparatorluk Çağı, der. Murat Kayıkçı ve R. Özgür Dönmez, İstanbul, Say Yayınları, 2008, s. 95- 142 (ilk hali AÜ SBF GETA Tartışma Metinleri, Ekim 2006'da yayınlanmıştır).

-"Kardak Kayalıkları Konusunda Bir Çözüm Önerisi", 2 Ocak 2008 (orijinal yayın yeri: Panorama Dergisi, Sayı 9, Şubat 2005).

2007

-Dünya Hali (Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı Uygulama Gazetesi / Gülseren Adaklı ve Hakan Tuncel ile birlikte ortak çalışma koordinatörlüğü).

-(ed.) Medya Analizi: Türk Basınında Dış Politika (1 Nisan-30 Haziran 2006), Ankara, ATAUM, Mayıs 2007.

-"Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Adalet", Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye Konferansı, 18 Aralık 2007, AÜ SBF, Ankara.

-"Medya ve Uluslararası Politika", Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 4, Sayı 13 (Bahar 2007), s. 145-156.

-"Türkiye'de Medya ve Uluslararası İlişkiler", II. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, 19-22 Nisan 2007, K.K.T.C.

-"Ingmar Bergman", Birikim, Sayı 220-221 (Ağustos-Eylül 2007), s. 145-146.

-"Ankara'ya Cindy Sheehan geldi...", Birikim Güncel, Mart 2007.

-"Pinochet ve(silesiyle) Evrensel Yargı", Birikim, Sayı 213 (Ocak 2007), s.  22-25.

-"Uluslararası İlişkiler ve Enerji", Enerji ve Savaş Paneli, 12. EEBBM Kongresi, 17 Kasım 2007, Eskişehir.

-"Su, Petrol ve Nükleer Enerji...", Ortadoğu ve Enerji Savaşları Paneli, EMO Ankara Şubesi, 28 Temmuz 2007, Ankara.

2006

-"Önalıcı Savaş (Pre-emptive War)-Önleyici Savaş (Preventive War)", Kavram Sözlüğü - II (ed. Fikret Başkaya), Özgür Üniversite, Ankara, s. 449-457.

-"Ortadoğu'da Jeo-İnsani Bir Kaynak: Su", Birikim, Sayı 209 (Eylül 2006), s. 50-55.

-"Uluslararası İlişkileri (de) Açalım", Birikim Güncel (Ağustos 2006).

-"İran Nükleer Krizi", Ortadoğu Toplantıları: Ortadoğu'da "İyiler ve Kötüler", İletişim Yayınları, İstanbul, 14 Eylül 2006.

2005

-"Interpreting a Geographical Expression in a Nineteenth Century Cession Treaty and the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute", The International Journal of Marine and Coastal Law, Cilt 20, Sayı 1 (2005), s. 97-116.

-"Güle Güle Uluslararası Hukuk, Cehenneme Kadar Yolun Var", Birikim, Sayı 190, Şubat 2005, s. 71-96 (ilk versiyonu AÜ SBF GETA Tartışma Metinleri'nde (Sayı 74, Temmuz 2004) yayınlanmıştır).

-Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı? (Hans Köchler), İstanbul, Alkım Yayınevi, 2005, 668 s. (çeviri, Funda Keskin'le birlikte).

-"İnsan Hakları Mücadelesinde Hedef, Yöntem ve Dil Sorunu", Düşünen Siyaset, Sayı 21, s. 349-356.

-"Avrupa’da Bütünleşme Süreçleri", Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2004 Bildirileri: İnsan Hakları Açısından Türkiye-AB İlişkileri, İHD-TİHV, Ankara, 2005, s. 41-46.

-"Human Rights from a Global Perspective", Connecting Societies, Charles University, 7 Aralık 2005, Prag.

-"İnsan Hakları Açısından Türkiye", Bursa Belediyesi Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu, 11-12 Aralık 2004, Bursa (müzakereci).

-"Yardım Etmek", Radikal İki, 30 Ocak 2005, s. 7.

-Doktora Tezi: Relative Sovereignty over International Watercourses: Rights and Obligations of Watercourse States, (Danışman Prof. Dr. Robin Churchill), Ocak 2005, Cardiff Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galler, Britanya.

2004

-"Uluslararası Hukukun Makûs Talihi", Uluslararası Sistem Nereye, Türk Dış Politikası Nerede? Konferansı, 13 Aralık 2004, Ankara (AÜ SBF).

-"İnsan Hakları Mücadelesi'nin Temel Sorunları", Mazlum-Der 4. İnsan Hakları Kongresi: Türkiye İnsan Hakları Politikalarının Geleceği Beklentiler, 27 Kasım 2004, Kayseri.

-"Ege Denizi’ndeki Egemenliği Tartışmalı Adacıklar Sorununun Dünyanın Başka Yerlerindeki Benzer Sorunlarla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", TÜDAV Ulusal Ege Toplantıları, 2-4 Temmuz 2004, Gökçeada.

-"Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnşa Etmekte Olduğu Duvar Konusundaki Kararı", Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 1, Sayı 3 (Güz 2004), s. 151-173.

-"Two Tiny Rocks, Two Modest Suggestions", II. National Aegean Islands Symposium, İdris Bostan ve Sertaç Hami Başeren (ed.), TÜDAV, İstanbul, 2004, s. 12-16.

-"Avrupa'da Bütünleşme Süreçleri", İnsan Hakları Açısından Türkiye-AB İlişkileri, 7. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Toplantısı, Bursa, 3-4-5 Aralık 2004.

-"Uluslararası İlişkiler Konseyi Medya İzleme Raporları" (2004).
2002

-"Future: 15 Days in Japan", The SYLFF Newsletter, No 2, Şubat 2002, s. 5-6.2001

-Türk Dış Politikası Kaynakçası: 1923-2000, Ankara, SAM, 2001 (Mustafa Aydın ve Kudret Özersay’la birlikte).

-"Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Jus Cogens Kurallar", AÜ SBF Dergisi, Cilt LVI, Sayı 2 (Nisan-Haziran 2001), s. 43-70.

-"NATO’nun Kosova Müdahalesi", Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli, 2001, s. 97-116.

-"Uluslararası Hukukta Uluslararası Su Kavramı ve Ortadoğu", Keban Birinci Su Şenliği, 4-5 Ağustos 2001, Keban.

-"Yağdır Mevlam Asit", Radikal İki, No 254, 19 Ağustos 2001, s. 11.

2000

-"Egemenliği Tartışmalı Adalar: Imia/Kardak, Spratly, Senkaku/Diaouyu, Hawar, Abu Musa ve Tunb Örnekleri", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt  XXIV, No 224, Eylül-Ekim 2000, s. 137-160.

-"Sınıraşan Nehirler Konulu Bildiri Üzerine Tartışmalar," Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, 16 Ocak 2000, Ankara (Müzakereci).

-"Ortadoğu’nun Su Sorunu", Radikal, 8 Nisan 2000, s. 9.

-"Su Satmak Kolay Değil", Radikal, 18 Mart 2000, s. 9.

1999

-Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorunu: Karşılaştırmalı Bir Çalışma (Kardak, Spratly ve Senkaku/Diaoyu Örnekleri), Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, 1999, 284 s.

-Yüksek Lisans Tezi: Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorunu: Karşılaştırmalı Bir Çalışma (Kardak, Spratly ve Senkaku/Diaoyu Örnekleri), Temmuz 1999, Danışman Prof. Dr. Füsun Arsava, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

-"Disputed Islets and Rocks in the Aegean Sea", The Turkish Yearbook of International Relations, No XXIX (1999), s. 131-155.

-"Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Artan Refah ve Kurumsallaşan Bağımlılık", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXIII, No 219, Kasım-Aralık 1999, s. 195-206.

-"Avrupa-Akdeniz Ortaklığı", Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No 2, 1998-1999, s. 357-384.

-"Doktora Öğrencisi Asistanların Sorunları", Türkiye’deki Üniversitelerin Güncel Sorunları, Konrad Adenaur Stiftung, Nisan 1999, Ankara.
1998

-"Ege Denizi’ndeki Egemenliği Tartışmalı Adacık ve Kayalıklar", Milletlerararası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni-MHB, Yıl 17-18, Sayı 1-2 (1997-1998), s. 129-151.

-"Turkey: Competition or Cooperation With Russia in Oil Transportation", Energy and Politics (E&P), No 16, 12 Mayıs 1998.

-"Ortadoğu’da Su Sorunu", Özgür Üniversite Forumu, No 4, Temmuz-Ağustos-Eylül 1998, s. 154-165.

-"Azerbaycan Petrollerinin Tarihçesi", Global Rapor, No, 2 Temmuz 1998, s. 17-20. 1997.

-Ortadoğu’da Su Sorunu Bağlamında Dicle ve Fırat, Ankara, Serajans, 1997, 93 s.

-"1987 Protokolü", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, No 196, Şubat 1997, s. 31-33.

-(çeviri) Andreas Andrianspoulas, "S-300 Krizi ve Azerbaycan Petrollerinin Batı Piyasasına Taşınması", Referans, No 1, Temmuz-Ağustos 1997, s. 10-11.

-(çeviri) Jennifer DeLay, "Hazar Haritasını Çizmenin Tam Zamanı", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt  XXII, No 205, Ocak-Şubat  1997, s. 52-53.
1996

-Javier Solana, "Geçiş Döneminde NATO", Düşünce Dalgası, No 2, Aralık 1996, s. 34-37 (çeviri, Sevim Yılmaztekin ile birlikte).
Futbol Yazıları

-"Nevşehirspor'a Minnet", haydigencler.com

-"Taraf Ol(ma)mayı Reddetmek", haydigencler.com,

-"Kişiliksizleştik", haydigencler.com

-"Mehmet Nas", haydigencler.com

-"VIP oldum abi!", haydigencler.com

-"Şikayetçi olmak", haydigencler.com

-"Tribün oluşumu?", haydigencler.com

-"Futbol-Diplomasi", haydigencler.com

-"Ah bi de şampiyon olsak... Ama neden?", haydigencler.com

-"Gol Ânı", Umut Gençlerde, Mart 2005.

-"'Kale': Futbol-Lisan İlişkisi Üzerine Bir Deneme Denemesi" (yayınlanmamış deneme).
Diğer

-"Türk Boğazları", Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, No 26, Kış 1997, s. 52-60.

-"Ortadoğu’da Su Sorunu Bağlamında Türkiye, Irak ve Suriye", Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, No 24, Güz 1996, s. 43-47.